κατορθῶσθαι

κατορθῶσθαι
κατορθόω
set upright
pres inf mp (doric aeolic)
κατορθόω
set upright
pres inf mp (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”